Workshop Stenen en Kaarten

In deze workshop leer je werken met de combinatie Siberisch Stenenorakel plus de Lenormandkaarten. Een ideale combinatie voor mensen die ruim inzicht in iemands levenspad ervaringen willen verkrijgen. Je kunt jezelf en anderen advies geven aan de hand van deze twee mooie methodieken.

Het Siberisch Stenenorakel onderzoekt twaalf levensgebieden in relatie tot elkaar, in de cirkel van het leven die het bord laat zien. Je kijkt naar de plaatsing van de steen voor de persoon zelf, financiën, werk, liefde, vriendschjap, gezondheid, spiritualiteit, persoonlijke kracht en dergelijke en de plek in de cyclus. Wat krijgt nadruk, wat beïnvloedt elkaar, wat is afnemend in energie, wat toenemend?   Je ontdekt welke gebieden extra aandacht behoeven, wat de sterke punten zijn en wat de tendenzen naar de toekomst zijn. Samen beantwoorden zij je levensvragen.

Ik combineer de orakelstenen met Lenormandkaarten. Deze geven gedetailleerder informatie over wat het stenenorakel te zien gaf. In deze workshop gebruiken we een legpatronen om informatie over iemands situatie te krijgen. Het Keltisch Kruis voor algemene kaartleggingen, daarnaast een aantal legpatronen toegespitst op specifieke vragen.

Ik geef deze workshop op vrijdag 21 juni 2019 en op vrijdag 13 december 2019 van 10.00 uur tot 17.00 uur. Kosten 110 euro inclusief lunch, koffie, thee en syllabus. Het orakel is bij mij verkrijgbaar, net als de Lenormandkaarten. Geef graag even van te voren aan of je die wilt aankopen.