Wat zijn Lenormandkaarten?

Lenormandkaarten zijn geen speelkaarten, maar worden gebruikt voor het verkrijgen van inzicht in jezelf en in je situatie. Je kunt ze vergelijken met Tarotkaarten. De Lenormandkaarten danken hun naam aan Madame Lenormand, een beroemd kaartlezeres in Frankrijk. Er komen archetypische symbolen op voor, net als bij de Tarotkaarten.

Kenmerkend voor de Lenormand is de eenvoudige maar kleurrijke afbeelding die correspondeert met de naam van de kaart, een  archetypische afbeelding is. De afbeelding van de kaarten bepaalt de betekenissen, welke weer wordt gelezen in samenhang met de omringende kaarten. Ook het versje geeft een summiere verwijzing naar de kaartbetekenis en naar de invloed van andere kaarten. De betekenis van een Lenormand kaart kan je vinden door associatie met de naam, afbeelding en het versje. Aanvullend kun je werken met de kaarten in het medaillon als deze op een kaart aanwezig is (1 Ruiter heeft bijvoorbeeld  harten 9 in het medaillon staan.).  

In het handboek 'Lenormandkaarten' vind je voor elke kaart uitgebreide betekenislijsten, hieronder vind je een voorbeeld van de betekenissen van Lenormand1 Ruiter.

1 Ruiter Betekenissen.

Voorbeeld uit het boek Lenormandkaarten. 

Tekst, traditionele betekenis:  Ziet ge die ruiter draven, goed nieuws brengt hij u aan… Laat ons eens onderzoeken, vanwaar komt het vandaan.

Betekenissen
◾Nieuws, informatie, boodschap, bericht, post, email, brief, document, sms, telefoontje, nieuwtje, voorstel, aanbod, aanzoek, uitslag, mededeling, melding.
◾Communicatie, gesprek, praten, gedachtewisseling, overleg, taal.
◾Contact, bezoek, visite, bijeenkomst, aanloop, ontmoeting, uitje, aanzoek, uitnodiging, aankomen, arriveren.
◾Gedachten, ideeën, denken, creativiteit, nieuwe ideeën, visie, zienswijze, nieuwsgierigheid, intelligentie, kennis, inzichten, denker, ziener, visionair, uitvinder.
◾Positieve energie, levenskracht, lekker in je vel zitten, welzijn, welbehagen, opgeruimdheid, vrolijkheid, optimisme, sympathie, vriendelijkheid, positieve instelling, levendigheid, enthousiasme, plezier, energie, vuur, elan, ondernemingslust.
◾Beweging, actie, sport, lopen, wandelen, joggen, draven, in beweging zijn of komen, onderweg zijn, beweeglijkheid, bewegingsapparaat (rug, armen en benen), er op uit trekken, sportief, actief, handig, lichaamscoördinatie, soms ook haast en rusteloosheid.
◾Vervoer, wegen, paard, ruiter, auto, motor, voertuig, straten.
◾Vooruitgang, verbetering, positieve veranderingen, goede afloop, goede vooruitzichten, hoop, nieuwe start, geluk, succes, triomf, vernieuwing, bevrijding, nieuwe kansen, nieuw aanbod, doelen bereiken, vorderen, bevorderen, wensvervulling.
◾Leiden, controleren, de teugels in handen nemen of hebben, leiding, temmen, controle, beteugelen, sturen, besturen, regelen.
◾Samenwerking, dienstbaarheid, hulpvaardigheid, coördineren, afstemming, overleggen, overeenstemming, flexibiliteit.
◾Omgeving, natuur, landschap, platteland, nieuwe omgeving.
Onderweg, snel, binnenkort, op korte termijn, vlot, het is onderweg.
◾Als persoon: ruiter, bode, nieuwsbrenger, boodschapper, meestal een man.
Persoonlijke eigenschappen: communicatief, intelligent, mentaal gericht, nieuwsgierig, optimistisch, sportief, actief, handig, goed leider, op samenwerking gericht.

Medaillon Harten (gevoelens, emoties, liefde, geluk) 9 (oogst, voltooiing, inzicht, hoogste niveau). Liefde en geluk vinden in hartszaken, verdieping in relaties, gevoelens worden beantwoord.

Relationeel: Nieuw contact. Bestaand contact wordt met plezier onderhouden. Goede communicatie en een positieve instelling naar elkaar toe. Gezamenlijke activiteiten en ondernemingen. Een plezierige samenwerking. Als er problemen waren, worden die uitgepraat en wordt er een nieuwe start gemaakt.

Werk: Er komt positief nieuws op werkgebied, verbetering, nieuw aanbod, promotie, succes. Veel plezier in je werk. De samenwerking is goed door prettige communicatie en besluitvaardigheid. Nieuwe ideeën en kennis opdoen en toepassen. Hard, gemotiveerd werken.

Werkgebieden: Communicatie, informatie, PR, advisering, IT, post, logistiek, verkeer, vervoer, beweging, talen, sport, paardensport, analyse, wetenschap, ideeënontwikkeling, creatief beroep, uitvinder, leidinggevende functies, landbouw.

Financiën: Positief financieel nieuws, vooruitgang. Advisering op gebied financiën.

Gezondheid: Goede gezondheid. Herstel na ziekte. Diagnose of uitslag van een onderzoek. Problemen met bewegen, bijvoorbeeld rugklachten, klachten armen en benen.

Gezondheidsadvies: Meer bewegen, bijv. wandelen of joggen, sporten. Fysiotherapie. Meer naar buiten gaan. Een positieve instelling is belangrijk. Praten, gesprekstherapie. Teugels in handen nemen, bijvoorbeeld een dieet volgen, assertiviteitstraining. Energie opdoen in algemene zin.

Bijzonderheden:

1 Ruiter en 27 Brief. De Ruiter heeft een wat vluchtiger en minder officieel karakter dan de Brief. De Ruiter vormt nog ideeën, doet voorstellen, zoekt een gespreksopening, terwijl Brief de uiteindelijke oplossing vindt, de conclusie vastlegt, een wat officieel karakter heeft.

Kijkrichting: In de tekst op de kaart staat dat de kijkrichting aangeeft waar het nieuws vandaan komt. Dit is de aanduiding van de afzender en inhoud en geen tijdsindicatie. In sommige spellen kijkt de Ruiter naar links (verleden), in andere naar rechts (toekomst).