Lenormand betekenissen van de kaarten

De hieronder  gegeven betekenissen zijn summier. Meer betekenissen en uitgebreider betekenissen vind je in het Handboek Lenormandkaarten en via de Thuiscursus "Kaartlezen met Lenormand"  die ik geef via NHBO (Nederland) en CVA (België).

De Ruiter brengt goed nieuws, is de bode. De kaart heeft met berichten, communicatie, ideeën, gedachten, contacten en bezoek te maken. Wegens het rijden op een paard met beweging, actie, levenskracht, vooruitgang, vervoer, onderweg zijn. Ruiter en paard samen duiden op samenwerking, afstemming maar ook de teugels in handen nemen. Een voorbeeld van de zeer uitgebreide betekenissen van 1 Ruiter uit het handboek Lenormandkaarten vind je op pagina Wat zijn Lenormandkaarten.

Dit is het gelukskaartje (klavertje vier) voor blijvend geluk, wensvervulling, welslagen, gezelligheid, geschenken, liefdesgeluk, hoop, vertrouwen, begrip, steun, rust, stabiliteit, eerlijkheid en waarheid en plezier. Wat wenst een mens nog meer?


 Volgens het versje is het Schip een teken van een gunstige reis of winsten/erfenis. Kernwoorden financiën en reizen, dus zaken, overeenkomsten, kosten, vakanties, buitenland, toerisme en mensen die werken op al deze gebieden. In bredere zin levensreis en bestemming, koerswijzigingen in je levensreis. Je kan ook reizen in de geest. Het water duidt op chi of ki, dus energie, meegaan met de stroom en op heimwee en verlangen. Praktisch water, zee, schip, boot, varen, kapitein op het schip zijn dus leidinggevenden.

Het Huis staat voor je eigen huis, zowel praktisch je woning, je priveleven, huiselijke omstandigheden, emotioneel je veilige haven, vertrouwde basis en relationeel je naasten, familie, vrienden, buren etc. Je eigen huis is ook je lichaam, energie en je innerlijk of persoonlijkheid. Het heeft zoals het versje zegt met maatschappelijke welvaart te maken en schone schijn, zich beter voordoen. Heer des huizes heeft te maken met vaderfiguren, autoriteiten en bijbehorende eigenschappen.

De boom heeft volgens het versje met ziekte en gezondheid te maken, dus met vitaliteit, genezing, levenslust, maar ook de keerzijde kwalen, zorgen, er is iets mis en praktisch met artsen, gezondheids- zorg, verpleging. De boom verwijst.ook naar groei, verbetering en naar volgroeid zijn, volwassenheid, wijsheid, levenservaring en naar je stamboom, erfelijkheid, wortels, aarden. Ook is er een link met bomen, bossen, natuur. Als gezondheidstips goed aarden, lichaamswerk, de natuur in of een arts/therapeut inschakelen.

"De zwarte kant der wolken is onrustwekkend zicht, maar waar de blauwte doorschijnt, daar is het leven licht." Dit is een nuchter versje dat vertelt dat er altijd wel zorgen, problemen etc. zullen zijn, maar ook weer opklaringen, dus het is tijdelijk Wolken verwijst naar astrologische lucht, dus naar het mentale, juiste beoordeling, intellect, maar ook naar mentale problemen en negatief denken, stress. De kaart verwijst vaak naar autoriteiten, gezag, artsen, leidinggevenden, zakenlui, wetenschappers, dus naar een zekere positie en bijbehorende capaciteiten zoals ondernemingslust en verantwoordelijkheid.

De Slang is een kaart waar de meeste mensen van schrikken, zeker als ze het versje lezen dat rept van valsheid en verraad. De kaart heeft met bedrog te maken, allerlei geniepige dingen in het leven, fraude, misleiding, huichelen en in algemene zin met het verborgene, met geheimen, met stress en innerlijke spanningen. De slang in het paradijs kan worden geassocieerd met verleiding en beïnvloeding, schijnwerelden, maar ook met verborgen kennis en de hogere kennis van de mens, het spirituele. Omdat de slang vervelt heeft deze met transformaties te maken. Het gif van verwijzen naar gif, gevaarlijke stoffen, medicijnen en chemie.

Deze kaart roept vaak precies de angsten en gevoelens op waar hij voor staat, daar gaat hij dus over. (Angst voor) de dood, ziekte, verlies, karma, levenslot, ondergang, plus alle reacties hierop zoals eenzaamheid, verdringing. Ze verwijst ook naar de donkere of verborgen kanten van jezelf en de maatschappij, machtsspel, obsessie, maskers, het occulte. Maar de dood is transformatie, het einde en meteen het nieuwe begin, als je het oude loslaat en verwerkt, gaat er een nieuwe deur open, wedergeboorte. 
  
"De liefelijke ruiker van bloemen schoon en fris, spreekt slechts van blijde dingen en niet van droefenis" luidt het versje. De kaart heeft te maken met genegenheid, emotionele vervulling, plezier, schoonheid, gevoeligheid, intuitie, spiritualiteit, ontspanning, viering, geschenken, alle fijne en mooie dingen in het leven met een positieve emotionele impact, harmonie, dingen lijken als vanzelf te gaan.

De Zeisen is een kaart die vaak op gevaar duidt, meestal abrupte zaken zoals scheiding, onderbreking, schade, ruzie, ziektes, ongevallen, breuken, operaties, koortsaanval. Het is een noodlotkaart, iets wordt weggemaaid. Ook de emoties die gepaard gaan hiermee zoals angst, boosheid, stress. Natuurlijk is het niet altijd ellende, een zeis is gereedschap en heeft met oogsten wat je zaaide, vakmanschap, landbouw te maken, gevaarlijk werk. En met het doorhakken van knopen voor jezelf, krachtig optreden, kunnen ingrijpen waar nodig. 

De Roede is een kaart die verwijst naar onheil, tweedracht en ziekten volgens het versje, klappen van het leven, ruzies, machtsstrijd, woede, ziektes, strijd, impulsiviteit dus zeer heftige energie. Gekanaliseerd kan deze sterke energie verwijzen naar fysieke kracht, aktie, daadkracht, ambitie, initiatief, grenzen stellen. Je ziet ook de bezem op de kaart, schoonmaken, opruimen, de bezem erdoor halen.

Het versje luidt: kort leed melden de vogels die dicht komen te staan, maar in de verte dat het op reis u wel zal gaan. Hindernissen of geluk op je reis of levensweg. Het gaat hier niet om groots geluk of pech, maar dagelijkse dingen. Vogels hebben een nest, dus veilig nest, gezin, maar ook liefdesnest en intimiteit en verliefdheid. Vogelvlucht kan je associeren met korte reizen en trips, gedachtenvlucht, ideeën en uitvliegen, de vleugels uitslaan, korte berichtjes, dus telefoontjes, sms, een zekere rusteloosheid of vluchtigheid Vogels kwetteren en zingen, praten wordt ook weergegeven.

"Dit kindje spreekt van vriendschap die uw bestaan verblijdt en looft uw eigen goedheid en uw gedienstigheid. De tekst zegt het al, deze kaart duidt op prettige contacten en mensen met een sociale, vriendelijke instelling, op levensplezier. Hij staat ook voor kinderen, jongeren, jeugd, verlangen naar kinderen en het innerlijke kind, voor goed naar je gevoel luisteren. Het duidt op nieuw leven, een nieuwe start, inspiratie, dromen die uitkomen, of iets in de beginfase, wat nog moet groeien. Alle eigenschappen van een kind, bijv. vrolijk, onbevangen, speels, afhankelijkheid, kinderlijk of kinds.

"Voorzichtig zijn zo maant u het vosje sluw en fijn, vertrouw niet te lichtzinnig wie om u henen zijn." Dit is ten eerste een waarschuwing tegen sluwheid en bedrog, dingen zijn niet zoals ze lijken. Maar kan ook eenvoudig aanduiden dat u dingen goed moet onderzoeken, uw verstand gebruiken, tactiek en strategie, intelligentie, kortom weloverdacht te werk gaan. Het verwijst naar de geest en psyche. Wegens het vossenhol en sterke sociale band van vossen gezin en sociale groepen en de zorg daarvoor.

Op de kaart staat dat "de plompe beer voorbode is van heil en vrolijkheid, maar u zich moet wachten voor afgunst en nijd." De Beer heeft dus twee gezichten, de positieve vrolijke, vol van vertrouwen en moed, creatief, maar ook de plompe, boze en jaloerse. De Beer verwijst naar de moeder, het persoonlijke verleden en naar ouders en ouderen, iemand die je steunt en verzorgt, in werkgebied naar hogere in rang of mentor. Kan ook verwijzen naar lichamelijke kracht, sport, buitenleven.

De Ster is volgens het versje een goed teken, dus een gelukskaart. Je kan denken aan wensvervulling, meevallers, hoop, goede afloop, nieuwe doelen, maatschappelijk succes, roem, en bijbehorende positieve emoties, blijdschap, optimisme en eigenschappen die tot succes leiden zoals wilskracht, motivatie, vertrouwen, uitstraling. De sterren aan de hemel kan je associëren met visie, inspiratie, universum, hogere waarheid, inzicht, het astrale, verlichting, meditatie en hogere chakra's en natuurlijk gesternte, astronomie, luchtvaart en astrologie. Qua tijd de avond.

De kaart Ooievaar vertelt dat de ooievaar verandering, verhuizingen. Dat kan zowel praktisch zijn als innerlijk. Verandering in levenshouding, op reis gaan of een andere woning of ander werk. Het kan op veranderlijkheid en onrust wijzen. Traditioneel staat de ooievaar voor geboorte van een baby en alles wat daarmee te maken heeft.

  1. Het versje zegt dat de Hond van getrouwdheid de vriendelijke tolk is, kortom hij staat voor vriendschap, kameraadschap. Je kan deze kaart ook associëren met de karakter-eigenschappen van een hond, aanhankelijk, waakzaam, speels, instinctief, een goede neus hebben, aan de lijn lopen, waakhond.

Het versje op de kaart noemt 'dat heil u tegenvloeit', dus duidt op positieve ontwikkelingen, groei, vooruitgang. Dit kan je op de diverse levensgebieden projecteren. In je leven als een gelukkig levenspad en lang leven. Maatschappelijk als een goede positie, carrière, succes en de eigenschappen die erbij horen om die te bereiken, bijvoorbeeld professionaliteit, ambitie. Het heeft praktisch te maken met grote gebouwen, die vaak door instanties of grote bedrijven worden ingenomen, gerechtsgebouw, kantoor, stadhuis, arbeidsbureau en  met openbaar gezag en instanties zoals de staat, belastingdienst, werkgevers, vakbond en officiële papieren, aktes. Denk ook aan in je torentje opsluiten, afzonderen,  vanaf afstand bekijken, overzicht verkrijgen.

De Tuin staat voor schone vriendenschaar, vriendschap, verwijst in het algemeen naar groepen, dus vriendenkring, buren, kennissen, sociale gemeenschappen waarin je verkeert, gelijkgestemden, etc. Het verwijst tevens naar het openbare leven en de ontmoetingsplekken daarin, zoals cultuur, theater, bijeenkomst, vergadering, markt, uitgaansleven, buitenshuis zijn, maar ook parken, tuinen, gecultiveerde omgeving. Het heeft vaak een link met ontspanning, vrije tijd, vakantie, of creatieve bezigheden, kunst, schoonheid, goede smaak, verwijst soms naar een zekere klasse.

De Berg staat volgens het versje voor een vijand en verdriet, dus voor tegenwerking, vertraging, problemen tegenkomen, vastzitten, plus je eigen reacties op de ondervonden weerstand, zoals frustratie en tobben. Tegelijk maakt weerstand je ook sterk, het maakt dat je bergen kan verzetten, ervoor wilt knokken, sterker uit de strijd komt, vaak door letterlijk over de berg heen te kijken, dus hoop te hebben, de moed erin te houden. Uiteindelijk bereik je uitzicht, bereik je de top, maar het vereist geduld en inzet. Het kan ook letterlijk berglandschap betekenen, of verwijzen naar stenen, mineralen of beeldhouwen. 

De kaart de Weg wordt meestal met twijfels, onzekerheid en dualiteit geassocieerd, wikken en wegen, mogelijkheden onderzoeken (de weg kwijt/zoeken) maar uiteindelijk wordt wel een weg gekozen, dus nieuwe weg inslaan, keerpunt, andere levensrichting kiezen, nieuwe avonturen, reizen. Praktisch kan het ook op wegen, straten, vervoer, transport, reizen en onderweg zijn duiden.

Muizen verwijzen naar diefstal, maar het versje vermeldt ook dat het verlorene mogelijk terugkeert. De kaart heeft te maken met diefstal, ondermijning, kleine verliezen, tekorten en niet alleen op financieel gebied, maar bijv. ook lichamelijk, in relaties of geestelijk. Maar zoals het versje aangeeft, vaak tijdelijk, een weerzien/herstel vindt plaats na een periode van gemis. Het woord muizenissen brengt je ook bij piekeren, zorgen, teleurstellingen. Muizen worden meestal gezien als ongedierte, dus overlast, plaag, infectie, een onuitroeibaar iets. Tegelijk kan het om vermeerdering gaan, expansie, toevloed, denk aan de vele nakomelingen die muizen hebben. 

Het versje op de Lenormand kaart 24 Hart geeft al aan dat dit een zeer positieve kaart is: "Van goedheid en van liefde is 't hart de klare bron. En 't is op levens wegen, de blijde warme zon." De kaart heeft te maken met liefde, romantiek, hartszaken en verbondenheid. Met levensplezier, wensen die uitkomen, verbetering, maar ook met schoonheid, kunst, charme en positieve karaktereigenschappen, sociaal, warm, etc.

De Ring heeft met relaties te maken, niet alleen de partnerrelatie, maar ook vriendschappen, collega's, zakelijke banden, vriend-schappen, etc. Meestal is er ook sprake van een bezegeling ervan, dus kan staan voor trouwboekje, contracten, diploma's. Het duidt in het algemeen op prettige relaties, verbondenheid, trouw, harmonie. Ring heeft ook met cirkel, afronding, eeuwigheid te maken, levenscirkel vaan leven en dood, reïncarnatie. En heel praktisch met sieraden.

Volgens het versje komt het Boek melden dat er een geheim is in het bestaan, dus het verborgene, onbekende, maar ook onbewuste, blinde vlek, mysterie, het occulte. Het Boek kan ook letterlijk een boek of publicatie zijn, papieren, of te maken hebben met studie, kennis, je hersenen. Als levensboek heeft het te maken met wijsheid, inzicht, levenservaring. Je kan een bladzijde omslaan, maar ook een boek dichtslaan. Boek en Schip zijn de kaarten die vaak met buitenland worden geassocieerd.

De Brief belooft groot geluk. In het algemeen duidt de Brief op het ontvangen van positieve berichten en verheugend nieuws. Ook kan het draaien om documenten die iets vastleggen, bijvoorbeeld aktes en rapporten, meestal iets officieels. Brief heeft met besluiten te maken, maar ook met analyses en diagnoses, iets wordt definitief.

Dit is de persoonskaart van het spel voor een man, ze vertegenwoordigt de vragensteller, degene waarvoor je de kaarten legt. Ze duidt in de grote legging ook het hier en nu aan qua tijd. De kaarten eromheen geven de belangrijkste gebeurtenissen of karaktereigenschappen aan. Als je kaarten legt voor een vrouw, vertegenwoordigt deze kaart de eventuele partner.Hij kan staan voor mannelijke eigenschappen, yang, energie, ratio, ambitie, kracht, je mannetje staan, etc. Het versje spreekt over koning/heer een hoogste in rang, en van vreugdebrenger, dus goed nieuws, nieuw begin. 

Dit is de persoonskaart van het spel voor een vrouw, ze vertegenwoordigt de vragenstelster, degene waarvoor je de kaarten legt. Ze duidt in de grote legging ook het hier en nu aan qua tijd. De kaarten eromheen geven de belangrijkste gebeurtenissen of karaktereigenschappen aan. Als je kaarten legt voor een man, vertegenwoordigt deze kaart de eventuele partner. De kaart heeft echter ook andere betekenissen: ze kan staan voor vrouwelijke eigenschappen in het algemeen, gevoel, yin. En als je het versje leest ook voor voorspoed, geluk, vervulling van wensen. In antwoord op een vraag krijg je dus een gunstig antwoord.

De Lelie spreek van onschuld en blijde levensbaan, zegt het versje. Dus de kaart staat voor geluk op alle terreinen, liefdsegeluk, familiegeluk, maatschappelijk succes,plezier in je werk etc. en voor zuiverheid, eerlijkheid, goede bedoelingen, respect. De heer in het medaillon wordt vaak verbonden aan een autoriteit, de wet, en iemand die als beschermheer en/of adviseur optreedt, in de meest brede zin.

De Zon heeft met geluk en blijheid te maken, zonzijde van het leven, dus ook met succes en verbetering op elk terrein. Het verwijst ook naar licht, bewustwording, inzicht. Zon is ook de astrologische zon, persoonlijkheid, het zelf, scheppingskracht, zelfvertrouwen, ambitie. Natuurlijk ook met roem, charisma, de zomer, warmte, vuur, energie en elektriciteit.

De tekst geeft aan: ziet het vriendelijk maantje van dichtbij op u neer, dan meldt het een schoon loopbaan, dan wacht u roem en eer. Dus de Maan heeft te maken met werk, loopbaan, maatschappelijk succes en vooruitgang. Daarnaast kan je de Maan ook associëren met het spirituele, mystieke, het onderbewuste en wisselende emoties, herinneringen, wensen/dromen en de astrologische maan. Wegens het verband met de maancyclus met vrouwen, moeder. Praktisch bijvoorbeeld de nacht, en en vloed. Kijk vooral eerst of het met werk of emoties te maken heeft als de kaart valt.

De Sleutel duidt op welslagen en wensvervulling, op oplossingen en openingen, de juiste weg vinden en succes hebben. Daarnaast is het de sleutel tot kennis en het hart, zelfkennis, het hart openen. Het is de kaart van het positieve advies, als je deze op een vraag krijgt geeft het een positieve bevestiging en zekerheid.

Lenormandkaart Vissen heeft volgens het versje met heil te maken, dus geluk op alle gebieden, materieel succes, relatiegeluk, geestelijke groei en visie, uitbreiding in algemene zin. Door de verbinding met water en zee ook met gevoelens en gevoelsleven. Het is een positieve kaart. In het medaillon staat een Ruiten Heer, een aards type man, praktisch. Als de kaart voor een persoon staat volgens medaillon zou je kunnen denken aan de sterrenbeelden stier, maagd en steenbok.

Lenormandkaart 35 Anker heeft volgens het versje te maken met welvaart en trouw. Je anker vinden verwijst naar stabiliteit, betrouwbaarheid, regelmaat, houvast, verankeren, gronden,
structuur, aanhoudend. Daarom ook naar vastheid en continuïteit in relaties, werk, beroep en in privéleven, een veilige thuishaven en naar welvaart en een zekere welstand. Bij overmaat kan het naar gehechtheid en vastzitten verwijzen. In de liefde is er trouw en zekerheid.

Kruis heeft gezien het versje "onheil allerlei, korte smart nabij, etc. " een slechte naam, onheil, karma, leerschool. Maar denk ook eens aan religie, geloof en innerlijke verdieping. Of een kruis ergens over zetten, afsluiten en opnieuw beginnen. Het heeft ook met het aardse, vormgeven, structureren, ordenen te maken en met vertraging. In het algemeen duidt het Kruis op vertraging of tegenslag die je tot nadenken aanzet maar ook zelfverkozen verdieping, die je een andere weg doet vinden, bijv. een reorganisatie en niet zozeer op een einde. Het is een van de drie karmakaarten (Zeisen, Lijkkist en Kruis), waarbij Zeisen een plots verlies weergeeft, meer het noodlot. De Lijkkist is het einde van een fase maar ook een nieuw begin, net zoals de dood een overgang is.